Çağrımız

Sol Forum bir araya geliyor

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV), Sol Foruma öncülük ediyor. Ankara ve İstanbul’da geçtiğimiz ekim ayından bu yana TAKSAV çatısı altında süren toplantılar bir Sol Forum fikrini doğurdu. Vakıf aracılığıyla yüz yüze ve çevrimiçi toplantılara katılanlar, içinde bulunulan şartlarda sol düşünceyi güçlendirmek ve politik bir müdahalede bulunmanın zorunlu olduğunda hemfikirler.

TAKSAV, 1992 yılında sol düşüncenin gelişmesi ve yaygınlaşması temel amacıyla kurulmuştu. Son yıllarda eğitim ve sanat alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştı. Ancak Dünya ve Türkiye ekonomik, politik bir krizden kargaşaya doğru sürükleniyor. Milyonlarca insan yoksulluğu aşan bir açlık ve ölüm tehdidi altında, Covid 19 salgını, son 50 yılı belirleyen neoliberal neomuhafazakar ideolojinin krizini derinleştirmiş durumda. Sömürü ve eşitsizlik, reformlarla çözülemeyecek denli derinleşiyor. Dört bir yanda kendiliğinden patlayan protesto ve isyanlar ise örgütlenemeyerek sönümleniyor. Egemenler doludizgin “zamanımızın faşizmine” yönelmiş durumda. Bu hal, her ülkede farklı içerik ve düzeylerde olsa bile, kaçınılmaz bir teorik ideolojik krizle eşzamanlı sürüyor.

Türkiye, bu sisteme seksenlerde faşist darbe zulmüyle eklemlenmişti. Son kırk yılda en vahşi saldırıya ise sosyalistler maruz kaldı. İşkence, kapatma ve öldürme ile başlayan saldırı, teorik- ideolojik saldırıyla sürdü. Sosyalistler, çok çeşitli görünümler, isimler ya da hareketler altında olsa da sadece siyasal islamcı faşizmle değil, sistematik bir liberal hegemonya ile de mücadele ettiler.

Türkiye, şimdi, siyasal İslamcıların, dünyanın krizini de fırsat bilerek açık faşizme yöneldikleri, yeni bir siyasi kriz anaforuna kapılmış durumda. TAKSAV, yoksulluk, yoksunluk ve çaresizlik içinde yalnızlaşan insanların direniş, dayanışma ve değiştirme umuduna ihtiyaç duyduklarına inanıyor. Vakıf, bu amaçla sosyalistleri sol düşünceyi güçlendirmek için bir araya getiriyor. Sola, sosyalizme gönül, fikir ve hayat vermiş insanların memleketin ihtiyacı olan eylemleri ve düşünsel müdahaleleri birlikte tartışmaları ve birlikte üretmeleri için bir çatı kuruyor.

TAKSAV Yönetim Kurulu Başkanı
Selçuk Candansayar

Yeni katılımlara açık olarak sürdürülen Sol Forum çalışmalarına şu aşamada katılan isimler ise şöyle: Adnan Serdaroğlu, Ahmet Yıldız, Ali Şeker, Alper Taş, Anıl Aba, Aykut Çoban, Aysun Gezen, Aziz Çelik, Aziz Konukman, Bahadır Berdicioğlu, Barış İnce, Bayazıt İlhan, Behlül Özkan, Burhan Sönmez, Bülent Forta, Doğan Tılıç, Emin Koramaz, Ercan Kesal, Erdal Güney, Erinç Yeldan, Eyüp Muhçu, Feray Aydoğan, Fevziye Sayılan, Galip Yalman, Güven Gürkan Öztan, Hayri Kozanoğlu, İbrahim Varlı, İlhan Cihaner, İlhan Uzgel, İsmail Hakkı Tombul, Korkut Boratav, Merdan Yanardağ, Metin Ebetürk, Metin Özuğurlu, Mustafa Karadağ, Mustafa Sönmez, Necdet Oral, Necmi Erdoğan, Oğuz Türkyılmaz, Oğuzhan Müftüoğlu, Osman Öztürk, Önder İşleyen, Özge Güneş, Serdar Şahinkaya, Serkan Öngel, Serpil Akpınar, Sırrı Emrah Üçer, Taner Timur, Taner Yüzgeç, Timur Soykan, Ünal Özmen, Yakup Kepenek, Yalçın Karatepe, Yasin Durak, Yaşar Aydın, Yunus Yener, Zafer Aydın, Zeynep Altıok Akatlı